Fugle og dyrelivet på Rott

Havørn-Rott

Havørn fotografert av Bjørn Mo mai 2013

En pirol hunn ble sett av Bjør Mo for første gang på Rott. Foto hentet fra Internett.

En pirol hunn ble sett av Bjør Mo for første gang på Rott. Foto hentet fra Internett.

Vendhals på Rott. Foto: Bjørn Mo

Vendhals på Rott. Foto: Bjørn Mo

Vandrefalk på Rott. Foto: Bjørn Mo

Vandrefalk på Rott. Foto: Bjørn Mo

Tundrasnipe i Nordvik. Foto: Bjørn Mo

Tundrasnipe i Nordvik. Foto: Bjørn Mo

Teist i Vågen. Foto: Bjørn Mo

Teist i Vågen. Foto: Bjørn Mo

Sandsvale på Rott. Foto: Bjørn Mo

Sandsvale på Rott. Foto: Bjørn Mo

Ravn på Rott. Foto: Bjørn Mo

Ravn på Rott. Foto: Bjørn Mo

Måltrost i hagen til Atle på Rott. Foto: Bjørn Mo

Måltrost i hagen til Atle på Rott. Foto: Bjørn Mo

Låvesvaler på Rott. Foto: Bjørn Mo

Låvesvaler på Rott. Foto: Bjørn Mo

Knoppsvaner med unger på Rott. Foto: Bjørn Mo

Knoppsvaner med unger på Rott. Foto: Bjørn Mo

Gulnebblom på Rott. Foto: Bjørn Mo

Gulnebblom på Rott. Foto: Bjørn Mo

Grågås på Rott. Foto: Bjørn Mo

Grågås på Rott. Foto: Bjørn Mo

Dverglo i Nordvik. Første gangen den observeres på Rott. Foto: Bjørn Mo

Dverglo i Nordvik. Første gangen den observeres på Rott. Foto: Bjørn Mo

Den kjekke og fine Buskeskvetten på Rott. Foto: Bjørn Mo

Den kjekke og fine Buskeskvetten på Rott. Foto: Bjørn Mo

Trepiplerke på Rott. Foto: Bjørn Mo

Trepiplerke på Rott. Foto: Bjørn Mo

Splitterne fotografert på Kolnes av Bjørn Moe. En uvanlig fugl på Rott, men er observert flere ganger.

Splitterne fotografert på Kolnes av Bjørn Moe. En uvanlig fugl på Rott, men er observert flere ganger.

Busksanger. Foto: Bjørn Mo

Bøksanger. Foto: Bjørn Mo

Dvergfluesnapper. Foto: Bjørn Mo

Dvergspurv. Foto: Bjørn Mo

Gulbrynsanger. Foto: Bjørn Mo

Sandlo. Foto: Bjørn Mo

Stjertmeis. Foto: Bjørn Mo

Svart Hvit Fluesnapper. Foto: Bjørn Mo

Tartarsanger. Foto: Bjørn Mo

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s