Rott gard- og ættesoge

Brukarar på 1500-talet

I. Ola, n. 1519 og 1521.

II. Jakob, n. 1563.

Gard og ætt frå ikr. 1600 til først på 1900-talet

——–

BRUK 1

Delt frå bruk 5 i 1612

l. (1612-1632/33) Jens, d. ca. 1631/32. Visstnok den same Jens som først budde på Byberg (1.1). Vi skal likevel ikkje sjå bort frå at Jens Rott kan vera son til Jens Byberg.

2. (1633/34-ca.1676) Sven Torson, Byberg (7.1.1), grl. 24/5 1675, sk. 13/7.

Gift 1) m. ??.

Gift 2) Bereta Rasmusdtr., Nærland (7.2), Hå I. Ho gifte seg att med Elling Ingebretson, sjå nedanfor.

Born 1.ekteskap:

1.    Anna, i sk.t 13/7 1675: gift og har born i andre ekteskap.

2.ekteskap:

2.    Sven, i sk. 15/9 1727 etter lens­mann Knud Utsola kalla Sven Kolnes. Han har venteleg butt hjå broren Ola på Nor‑Kolnes.

3.    Guri, Rott (5.4).

4.    Ingeborg, f. ikr. 1667, Tjelta (1.5).

5.    Ola, f. ikr. 1668, Nor‑Kolnes (5.5).

3. (ca.1676-1719) Elling Ingebretson, Gruda (5e), Klepp, sk. 28/2 1719.

Gift 1) (trulova 28/6 1676) m. enkja Bereta Rasmusdtr., sjå ovanfor, grl. 3/12 1708.

Gift 2) 10/11 1709 m. Anna Persdtr., Lea (18), Høyland. Ho vart g. m. Tjøl Nilsson, sjå nedanfor.

Born, begge i 2.ekteskap:

1.    Bereta, f. ikr. 1711, Revheim (1.4), Madla.

2.    Karen, dpt. 14/6 1716, g. 20/3 1737 m. Henrik Andreasson, “en fremmed”.

4. (1719-1764) Tjøl Nilsson, Rott (5.5.4), grl. 30/5 1773.

Gift 2/7 1719 m. enkja Anna Persdtr., jfr. ovanfor, grl. 31/8 1770.

Born:

1.    Elling, dpt. 21/7 1720, Utsola (1.9).

2.    Nils, dpt. 17/4 1724, Rott (1.5).

5. (1764-1807) Nils Tjølson, Rott (1.4.2), grl. 13/6 1814.

Gift 1) 2/7 1752 m. Guri Salmundsdtr., Sømme (9.5.7), grl. 1/8 1765, sk. 14/6 1766.

Gift 2) 6/11 1771 m. Marken Hallvardsdtr., Hel­land (6.6.8), grl. 1/2 1836. Sk. etter eige ynske 10/3 1807.

Born 1.ekteskap:

1.    Anna, dpt. 7/1 1753, Hogstad (1.12).

2.    Bereta, dpt, 1/5 1754, g. 20/5 1781 m. Ommund Knudson Hauge. I sk. 10/3 1807 står: Bereta g. m. Bjørn Hauge i Karmsund.

3.    Johanna Kirstina, dpt. 26/12 1756, Nor‑Kolnes (5.7).

4.    Karen, dpt. 25/3 1759, g. 14/7 1779 m. Hans Hansson “von Garden”. I sk. 10/3 1807: Karen g. m. Havard Dahl i Karmsund. I mtl. 1815 tener ho hjå losoldermann Mons Ga­brielson i Tananger, og ho døydde på Utsola i 1837.

5.    Guri, dpt. 20/6 1762, grl. 29/6 1762.

6.    Salmund, dpt. 30/11 1763, grl. 17/6 1768.

2.ekteskap:

7.    Tjøl, dpt. 6/4 1774, Rott (1.6).

8.    Hallvard, dpt. 25/1 1778, Tananger-Myklebust (9.7).

9.    Nils Salmund, grl. 1/1 1782, 1 l/2 mnd.

10. Nils Salmund, f. ikr. 1785, n. i mtl. 1801 heime på Rott, men finst ikkje i prestegjeldet i mtl. 1815.

11. Gabriel Ananias, dpt. 20/11 1791, n. i mtl. 1815 heime på Rott.

6. (1807-1832) Tjøl Nilsson, Rott (1.5.7), d. 18/1 1833.

Gift m. Anna Maria Larsdtr., d. 23/10 1837; dotter til Lars Larsson Ølberg (14.5) i Stavanger. Sjå mtl. 1801 Stavan­ger, nr. 199.

Born:

1.    Lars, grl. 1/1 1807, 3 dagar.

2.    Lars Kristian, dpt. 6/3 1808, Rott (1.7).

3.    Marken, dpt. 27/1 1811, Rott (3.1).

4.    Karen Lisebet, dpt. 7/8 1814, Rott (2.1).

5.    Anna Maria, dpt. 4/3 1817. Sjå Hog­stad (5.1.2).

7. (sk.1832-1874) Lars Kristian Tjølson, Rott (1.6.2), d. 4/5 1888.

Gift 7/3 1834 m. Ane Bergitta Svensdtr., Sømme (14.8.1), d. 17/6 1905.

Born:

1.    Ane Maria, f. 11/4 1835, Rott (Losar 3).

2.    Tjøl, f. 2/2 1837, d. 1856, sjømann, fall over bord i Rio de Janeiro.

3.    Ane Sofia, f. 15/12 1839, Hogstad (2.1).

4.    Sven, f. 26/1 1842, Rott (1.8).

5.    Inger Lisebet, f. 12/4 1844, Risa (10.2).

6.    Ane Bergitta, f. 14/12 1846, d. 13/10 1855.

7.    Lea, f. 2/1 1849, Rott (Losar 3).

8.    Lisa Maria, f. 17/8 1851, sjå Rott (2.1.9).

9.    Nils Salmund, f. 12/9 1853, d. 1/7 1882, ugift, matros.

10. Tobia Bergitta, f. 21/7 1857, Nor­Kolnes (7.1).

8. (1874-) Sven Lars‑Kristianson, Rott (1.7.4), d. 30/5 1895.

Gift 27/11 1873 m. Dorte Jonsdtr., Austre Stangaland (4.3.4). Ho og borna flytte frå Rott føre folketeljinga 1900.

Born:

1.    Lars Kristian, f. 27/7 1875, sette livet til på reis til Island.

2.    Jon, f. 4/ 10 1877, U.S.A.

3.    Anna Bertea, f. 28/10 1879, U.S.A.

4.    Bertel Martinius, f. 16/7 1881, d. 19/9 1883.

5.    Bertel Martinius, f. 12/5 1886, d. 12/5 1886.

6.    Selmer Daniel, f. 6/6 1890, d. 24/11 1890.

7.    Selma Dortea, f. 7/8 1894, flytte frå Rott saman med mora føre folketel­jinga 1900.

9. (sk.1905-) Rasmus Tønnesson, Rott (Losar 4.2). Los.

Gift m. Inger Kirstina (Inga) Johansdtr., Vasshus (20g), Klepp.

Born:

l.     Jørgine, f. 20/9 1903, Rott og Tanan­ger, ugift.

2.    Ingeborg, f. 17/8 1905, Rægje, g. m. Ole S. Soma.

3.    Tønnes, f. 20/9 1907, Tananger, g. m. Gudrun Skjoldal frå Farsund.

4.    Torborg, f. 8/7 1909, Stavanger, ugift.

5.    Johanna, f. 1911, København, g. m. Jegvald Mortensen.

6.    Ruth, f. 1913, Madla, g. m. Karton Sørbø.

——–

BRUK 2

Delt frå bruk 1 i 1840

1. (sk.1840-) Ananias Svenson, Sømme (14.8.2), d. 16/8 1874.

Gift 10/11 1836 m. Karen Lisebet Tjølsdtr., Rott (1.6.4), d. 13/1 1898.

Born:

1.    Tjøl, f. 2/2 1837, flytte til Drammen i 1858.

2.    Ane Sofia, f. 17/1 1839, d. 14/11 1839.

3.    Sven, f. 26/3 1840, g. 24/2 1871 m. Elen Serina Svensdtr., Tjora (5.1.7). Dei flytte til Stavanger i 1872. Han var styrmann då.

4.    Eivind, f. 28/9 1842, d. 15/1 1872, ugift.

5.    Martin Andreas, f. 6/12 1844, Kri­stiansand, sjømann.

6.    Anna Maria, f. 30/1 1847, d. 21/7 1871.

7.    Kristian, f. 14/3 1849, d. 17/7 1867, ugift.

8.    Ananias, f. 2/3 1852, Rott (2.2).

9.    Amalius Severin, f. 10/9 1854, g. 17/8 1880 m. Lisa Maria Lars‑Kri­stiansdtr., Rott (1.7.8). Han var sjømann, og dei reiste til U.S.A.

10. Lars Andreas, f. 9/6 1858, Rott (2.2).

2. (1877-sk.1894) Ananias Ananiasson, Rott (2.1.8) og (sk.1894) Lars Andreas Ananiasson, Rott (2.1.10). Dei var begge ugifte.

——–

BRUK 3

Delt frå bruk 1 i 1833

1. (sk.1833-1837) Hallvard Johannes Hallvardson, Sømme (12.6.2), drukna saman med Tore Andersson Rott og Sven Helgeson Rott då dei 1/4 1836 seglde heim frå Tananger.

Gift 22/10 1832 m. Marken Tjølsdtr., Rott (1.6.3). Ho gifte seg att med Nils Nilsson, sjå nedanfor.

Born:

1.    Tjøl, f. 30/5 1833, til Stavanger i 1856, g. m. Anna Guria Tollaksdtr., Ølberg (2.14.4).

2.    Hallvard, f. 16/12 1834, Stavanger, g. m. Olina Tøresdtr. Deira dotter er Tomine Andrea Hallvardsdtr. Hogstad (6.2).

3.    Johannes Martin, f. 24/7 1836, d. 30/9 1856.

2. (1837-1873) Nils Nilsson, Sør‑Kolnes (6.7.3), d. 8/6 1876.

Gift 14/11 1837 m. enkja Marken Tjølsdtr., sjå ovanfor, d. 1/5 1892.

Born:

1.    Ingeborg, f. 29/10 1838, Tjora (20.2).

2.    Nils Andreas, f. 16/8 1841, Rott (3.3).

3.    Ane Maria, f. 20/3 1844, Tjora (25.1).

4.    Nilsine, f. 16/12 1847, d. 2/7 1869, ugift.

5.    Gabriel, f. 16/12 1852, Nor‑Kolnes (8.1).

3. (1873-) Nils Andreas Nilsson, Rott (3.3.2).

Gift 22/3 1877 m. Ane Henrikka Ga­brielsdtr., Nor‑Kolnes (4.1), d. 22/12 1899.

Born:

1.    Nils Martinius, f. 19/12 1877, Rott (3.4).

2.    Helmik Gabriel, f. 30/1 1881, Rott (8.1).

3.    Nilsine, f. 26/12 1883, Rott (7.1).

4.    Andrea Helmine, f. 28/10 1893, Madla, g. m. Asbjørn Frafjord.

4. (sk.1904-1918) Nils‑Martinius Nils‑Andreasson, Rott (3.3.1).

Gift 19/4 1902 m. Anna Maria Nils-Sal­mundsdtr., Tjora (10.1.2). I 1918 kjøpte dei bruk 27 på Tjora, Sletthei, og flytte dit.

Born:

1.    Andreas, f. 16/8 1903, d. 1912.

2.    Anna Henrikka, f. 24/5 1906, Grannes, g. m. Gunnvald Grannes, Gran­nes (6.1.3).

3.    Gurina, f. 8/12 1907, Myklebust, g. m. Hans Myklebust, Myklebust (13.13.6).

4.    Salmund, f. 24/6 1909, sjømann, ugift. d. 1932.

5.    Agnes, f. 19/12 1909, Tjora, g. m. Kornelius Sunde, Søre Sunde (15.2.5).

6.    Andreas, f. 3/12 1912, sjømann, ugift, d. 1930.

——–

BRUK 4

Delt frå bruk 5 i 1829

1. (sk.1829-1838) Sven Helgeson, Nedstrand, drukna på heimtur frå Tananger i 1836, sjå (3.1). F: Helge Ja­kobson.

Gift m. Marta Ormsdtr., Øyehamn (..), Hjelmeland. F: Orm Danielson.

Då dei kom til Rott i 1831, hadde dei desse borna med seg:

1.    Malena 11 1/2 år.

2.    Berta Helena 9 1/2.

3.    Marta 6 1/2.

4.    Berta 3.

Desse 2 vart fødde på Rott:

5.         Sven f. 17/4 1833.

6.         Jorina f. 17/12 1834.

Marta Ormsdtr. vart buande i mange ar som folgekone, men borna flytte bort etter kvart, iallfall 3 til Stavanger: Joren, Marta og Berta.

2. (sk.1838-) Palle Palleson, Meling (5.8.4), d. 16/5 1882

Gift 1/12 1842 m. Ane Guria Tøresdtr., Røyneberg (4.12.3), d. 5/9 1906.

Born:

1.    Ane Jorina, f. 11/1 1844, Stavanger, ugift, dreiv handel.

2.    Karen Jorina, f. 5/3 1846, Stavanger, ugift, styrarinne på Josefinestiftelsen.

3.    Dortea, f. 8/4 1848, Rott, ugift, d. 9/2 1909. Sjå huslyd 3.

4.    Palle, f. 26/5 1850, Rott (4.3).

5.    Teoline, f. 9/4 1852, d. 14/4 1852.

6.    Teoline, f. 6/3 1854, Rott, ugift, d. 3/1 1903. Sjå huslyd 3.

7.    Ane Guria, f. 6/10 1857, Ringen på Karmøy, g. 2/11 1890 m. Hallvard Tollakson.

8.    Gabrielle, f. 2/2 1860, Lura (72), Høyland.

3. (1882-) Palle Palleson, Rott (4.2.4). Han var ugift, og dei to systrene hans Dortea og Teoline budde hjå han. Folketeljingane fortel at dei hadde hendene fulle med husstell, gardsarbeid, fjøsstell, spinning og veving.

BRUK 5

er det eldste av bruka på Rott og var til 1612 heile øya.

1. (-ca.1606/10) Kristen Andersson, venteleg son til Anders Nore Sunde (1.1), Madla, og bror til lensmann Lasse Nore Sunde (1.2). Lag­rettsmann ved kongehyllinga på Akers­hus i 1591 og er n. i Stavanger Dom­kapitels Protokoll 1597, s. 90 og 105, og 1598, s. 100.

Gift 1) m. ??

Gift 2) m. Elina Jensdtr., som han vart skild frå, Stvgr. Domk. Prot. s. 95. Det finst ikkje beinveges prov for det, men han var Born, ingen frå siste ekteskapet:

1.    Robert ?, Rott (5.2).

2.    Ola, n. i Stvgr. Domk. Prot. 1598 s. 100.

3.    Anders, nemnd under “Sagefald” i lensrekneskapen 1603/04, Vigdel, sjå Vigdel føre bruk 1.

4.    Erik, nemnd under “Sagefald” i lens­rekneskapen 1603/04, Byberg (6.1).

2. (ca.1610-ca.1645) Robert, Rott (5.1.1), d. ca. 1642/43. vert aldri nemnd med farsnamn i kjeldene, så tilhøvet kan vera eit anna enn far‑son.

Gift m. Bereta, kan vera ei Kristensdtr.

Born:

1.    Palle, n. i sk. etter broren Lars 25/2 1684, var død då, hadde butt på Kvitsøy, og hadde born.

2.    Kristen, f. ikr. 1618, Meling (3.4), n. i sk. 25/2 1684.

3.    Lars, f. ikr. 1622, Rott (5.3), n. i sk. 25/2 1684.

4.    Guri, Store Vatne (6), Høyland, n. i sk. 25/2 1684.

Ein Ola Robertson er nemnd i Stvgr. Domk. Prot. 1622, s. 342, men det er ukjent om han var frå Rott.

3. (-1684) Lars Robertson, Rott (5.2.3), sk. 25/2 1684, men det vert ikkje nemnt korkje kone eller born, syskena arvar.

4. (ca.1684-1692) Knud Rasmusson, Utsola (1.4.3).

Gift 31/8 1684 m. Guri Svensdtr., Rott (1.2.3). Dei flytte til Utsola, og han vart lensmann i Sola skipreide. Dei 4 eldste borna vart fødde på Rott.

5. (1692-1705) Nils Rasmusson, Utsola (1.4.), grl. 3/6 1704. Budde som først på Utsola (1.5), og han var lens­mann ei kort tid etter faren.

Gift m. Anna Tjølsdtr., Obrestad (12.3), Hå I. Ho gifte seg att med Jakob Ommundson, sjå nedanfor.

Born:

1.    Rasmus, dpt. 4/9 1692, i sk. 3/9 1716 n. at han var i utlandet.

2.    Nils, dpt. 4/9 1692, n. i sk. etter stykfaren Jakob Ommundson 11/5 1720.

3.    Margreta, dpt. 2/9 1694, Sør‑Kolnes (4.3).

4.    Tjøl, dpt. 27/8 1699, Rott (1.4).

5.    Mareta, dpt. 13/5 1703, Rott (5.7).

6. (1705-1721) Jakob Ommundson, Helland (6.4.3), i sk. etter han, 11/5 1720, står det at han døyd­de på sjøen ved Kvitsøy i april det året.

Gift 24/6 1705 m. enkja Anna Tjølsdtr., sjå ovanfor, sk. 22/3 1721, grl. 5/12 1747.

Born:

1.    Anna, dpt. 4/10 1705, grl. 12/10 1705.

2.    Anna, dpt. 21/11 1706, grl. 5/6 1707.

3.    Anna, dpt. 14/6 1711, trulova 2/1 1735 m. Palle Palleson Kvitsøy.

7. (1721-1763) Søren Samuelson, Kleppe (5a), Klepp, grl. 10/5 1765.

Gift m. Mareta Nilsdtr., Rott (5.5.5), sk. etter eige ynske 26/6 1767, grl. 8/12 1792.

Born:

1.    Jakob, grl. 26/3 1723, 4 dagar.

2.    Jakob, dpt. 29/3 1724, grl. 13/11 1765.

3.    Guri, dpt. 11/8 1726, grl. 22/8 1726.

4.    Samuel, dpt. 9/11 1727, Grannes (1.5).

5.    Nils, dpt. 2/2 1731, Jåsund (21.l0a).

6.    Gabriel, dpt. 6/6 1734, Rott (5.8).

7.    Ananias, dpt. 23/ 1 1737, Stavanger, vart borgar i 1777, ugift, grl. 16/3 1784, Stavanger Borgerbog s. 179.

8.    Guri, dpt. 5/4 1743, Stavanger, sjå mtl. 1801 Stavanger, nr. 206.

8. (1763-1781) Gabriel Sørenson, Rott (5.7.6), grl. 5/l 1780, sk. 27/6.

Gift 25/2 1771 m. Anna Samuelsdtr., Årsvoll (36c), Høyland, ho gifte seg att med Ola Olson, sjå nedanfor.

Born:

1.    Mareta, dpt. 14/2 1773, g. 2/4 1797 m. Erik Erikson Netland.

2.    Søren, dpt. 26/11 1775, Stavanger, flytte dit i 1798, Stavanger Borgerbog s. 258.

3.    Samuel, dpt. 1/1 1777, Kleppe (11), Klepp.

9. (1781-1809) Ola Olson, Håland (10c), Erfjord, grl. 4/11 1805.

Gift 1) 24/6 1781 m. enkja Anna Samuelsdtr., sjå ovanfor, grl. 3/9 1781, sk. 26/10.

Gift 2) m. Malena Olsdtr., Ålgård (17a), Gjesdal, f. 1762. Malena vart gift att med Sven Jonasson, sjå nedanfor. Dei hadde ikkje born.

10. (1809-1829) Sven Jonasson, Risa (5.9.7), sk. 31/3 1812.

Gift 29/6 1809 m. enkja Malena Olsdtr., sjå ovanfor. Dei hadde ikkje born, men ho sat med bruket ikkje fåe år etter at Sven døydde.

11. (sk.1829-1839) Tore Andersson, Stavanger, dpt. 30/6 1805, drukna på heimtur frå Tananger i 1836, sjå (3.1). F: tollteneste­mann Anders Rægje og Karen Torsdtr. Sjå Rægje (10.9).

Gift 20/6 1830 m. Per­nille Pallesdtr., Randaberg, dpt. 19/9 1806. F: Helena Torsdtr. og Palle Ommundson, jfr. Randaberg (hmpl. 2.2a), Randaberg. (Ikkje nevnt i Randaberg-boka). Pernille gifte seg att med Nils Enokson.

Born:

1.    Ane Karina, f. 12/6 1831, Nor‑Kolnes (2.7), seinare Rott (6.2).

2.    Sven, f. 18/9 1833, Rott (6.1).

3.    Ane Henrikka, f. 22/11 1835, Nor­Kolnes (4.1).

12. (1839-1869) Nils Enokson, Litle Risa (1.9.2), d. 4/10 1871. Los.

Gift 13/12 1838 m. enkja Pernille Pal­lesdtr., sjå ovanfor, d. 13/12 1887.

Born:

1.    Maren Taletta, f. 23/3 1839, Søre Sun­de (12.9), Madla.

2.    Enok, f. 26/6 1841, Rott (5.13).

3.    Bertel Johan, f. 7/6 1846, d. 8/2 1847.

4.    Bertel Johan, f. 2/7 1853, Haga (22.2), seinare Rott (6.3).

13. (1869-ca.1900) Enok Nilsson, Rott (5.12.2), 10. juli 1876 kom Enok bort i eit stormande ver saman med Johan August Larsson Tananger og Enok Asserson Litle Risa. Dei dreiv etter ma­krell med stor ballast i båten.

Gift 15/11 1866 m. Marta Tollaksdtr., Ølberg (2.14.7).

Born:

1.    Pernille, f. 29/6 1867, d. 2/7 1867.

2.    Pauline, f. 27/7 1868, Ølberg (13.1).

3.    Nils, f. 19/5 1870, d. i desember 1870.

4.    Martine, f. 9/12 1871, Rott (5.14).

5.    Nilsine, f. 11/4 1874, Klingshei (6.1).

6.    Emilie, f. 27/7 1876, Tananger, g. m. Knud Johannesen.

14. (ca.1900-hbr.1906) Johan Olai Paulson, Sund, Horda­land. F: Paul Ørjanson og Inge­borg Nilsdtr.

Gift 1) 16/6 1900 m. Martine Enoksdtr., Rott (5.13.4), d. 17/2 1904.

Gift 2) 30/11 1907 m. Anna Maria Jo­hansdtr., Håland (8.5.2).

Born 1.ekteskap:

1.    Peder Emil, f. 7/4 1901, Risa, g. m. Maria Risa.

2.    Enok, f. 30/12 1902, Tananger, g. m. Berta Jørgensen.

2.ekteskap:

3.    Martine, f. 24/8 1908, Stangaland på Karmøy, ugift.

4.    Johan, f. 1911, Vestbø, Håland, g. m. Ruth Johannesen.

5.    Ingeborg, f. 1913, Stangaland på Karmøy, g. m. Vermund Søndenå.

6.    Erling, f. 1914, døydde i 12-årsalderen.

7.    Olga, f. 1918, Stavanger, g. m. Ru­dolf Auglend.

8.    Alfred, f. 1919, Tananger, g. m. Elisabet Sandanger.

9.    Magne, f. 1923, Rott, døydde ved drukningsulukke i 1941.

——–

BRUK 6

Delt frå bruk 11 i 1867

1. (1867-1868) Sven Torson, Rott (5.11.2), ugift, d. 16/11 1888.

2. (1868-1889) Ola Olson, Nor‑Kolnes (2.6.1), d. 25/2 1889.

Gift 6/7 1854 m. Ane Karina Torsdtr., Rott (5.11.1), d. 14/4 1889. Dei budde først på Nor-Kolnes (2.7). Dei hadde ikkje born.

3. (sk.1889-) Bertel Johan Nilsson, Rott (5.12.4).

Gift m. Berta Eliasdtr., Sande (13.13.3), Randaberg, f. 21/12 1854. Dei budde først på Haga (22.2).

Born:

1.    Nikolai Enevald, f. 1878, Rott, g. m. Kristina Jørgine Ole-Gabrielsdtr., Tjora (9.9.2).

2.    Serina Emilie, f. 18/12 1880, Tan­anger, g. m. Andreas Rege, Rægje (9.1.3).

3.    Pauline, f. 26/8 1883, d. 10/8 1886.

4.    Bertine, f. 10/2 1886, Randaberg, g. m. Karl Nygård.

5.    Pauline, f. 13/11 1888, Stavanger, g. m. fotograf Espedal.

6.    Berner Johan, f. 23/12 1890, Rott, g. 18.7 1914m. Berta Johanna Bredal, Kloster (hmpl. 2.4.5), Rennesøy, f. 9.2 1896.

7.    Emil, f. 18/8 1894, Rott, g. m. Karen Vareberg.

8.    Jonas, f. 29/8 1897, Rott, g. m. Johanna Risa.

9.    Enok, f. 29/8 1897, U.S.A.

——–

BRUK 7

Delt frå bruk 1 i 1896

1. (sk.1908) Malvin Tønnesson, Rott (Losar 4.8).

Gift 2/9 1905 m. Nilsine Nils-Andreasdtr., Rott (3.3.3).

Born:

1.    Hilda, f. 26/5 1906, Tananger, g. m. Arne Rott.

2.    Tomas, f. 17/4 1908, Rott, g. m. Helene Rott.

3.    Jørga, f. 30/11 1909, Tananger, g. m. Asbjørn Asbjørnsen.

4.    Alf, f. 1913, Olberg, g. m. Asta Ølberg.

5.    Sam, f. 1916, Tananger, g. m. Se­kine Stangeland.

——–

BRUK 8

1. (sk.1904) Helmik‑Gabriel Nils‑Andreasson, Rott (3.3.2).

Gift 1/4 1905 m. Anna Bergitta Ole-Gabrielsdtr., Tjora (9.9.3).

Born:

1.    Henrikka, f. 23/5 1906, Risa, g. m. Ole Stranden.

2.    Anders, f. 16/6 1908, Rott, ugift.

3.    Ole, f. 18/5 1910, Rott, g. m. Herdis Husebø.

——–

HUSMANN PÅ BRUK 4 “NORDVIG”

1. (1835-) Tore Johannesson, Sigmundstad (..), Fister, dpt. 25/9 1808, d. 26/6 1884. F: Johannes Johannesson Tynnevigjå og Marta Torsdtr.

Gift m. Ingeborg Bjørnsdtr., Meling, Kvitsøy, dpt. 6/9 1813, d. 7/1 1904. F: Bjørn Torson og Kari Persdtr. Plassen vart nedlagd etter dei.

Born:

1.    Kornelius, f. 18/1 1838, flytte til Sta­vanger i 1874 og var då matros.

2.    Børe, f. 19/7 1841, mtl. 1865: var heime då, men ikkje i mtl. 1875.

3.    Johanna, f. 15/8 1844, d. 18/8 1844.

4.    Karen Maria, f. 8/9 1845, Stokka (49), Høyland.

5.    Elen Martine, f. 17/6 1848, mtl. 1865: var ikkje på Rott då.

6.    Johannes, f. 1/4 1851, d. 28/10 1889, Sjømann, ugift.

7.    Tore, f. 24/5 1855, d. 7/6 1893, Rott, ugift.

8.    Ingvald Berner, f. 29/5 1858, mtl. 1865: var heime då, men ikkje i mtl. 1875.

——–

LOSAR

alle huseigarar på bygsla grunn, nr. 1 og 2 etter folketeljingane med jord til.

På bruk 5

1. Jens Trulsson, Sør‑Stokkå (..), Karmøy, f. 20/7 1816, koll­seglde på havet 10/1 1846 saman med broren Rasmus (nr. 2), og begge sette livet til. F: Truls Tor­kelson og Johanna Rasmusdtr.

Gift 9/6 1839 m. Marta Larsdtr., Håland (3.2.3). Marta Larsdtr. budde her i 1865, men brukte ikkje jord lenger.

Born:

1.    Johanna Maria, f. 17/3 1840, flytte til Stavanger i 1865. Sjå Hå g. og æ. II s. 322, nr. 65g.

2.    Laurentsa, f. 1/4 1842, flytte til Sta­vanger i 1876.

3.    Henrikka Martine, f. 29/8 1844, g. 21/10 1864 m. skomakar Erik An­dreas Larsson, Stokka, Høyland, f. 3/2 1836. F: Lars Erikson og Siri Svensdtr. Dei budde nokre fåe år i Tananger.

4.    Jens Martin, f. 22/8 1846, U.S.A., sjå Jåsund (4.1,5.

På bruk 4

2. Rasmus Trulsson, Sør-Stokkå (..), Karmøy, dpt. 19/7 1807, bleiv 10/1 1846 saman med broren Jens, sjå nr. 1. F: Truls Torkelson og Johanna Ras­musdtr.

Gift 10/6 1835 m. Berta Larsdtr., Håland (3.2.1), d. 5/7 1883.

Born:

1.    Johanna Maria, f. 31/12 1835, flytte til Stavanger i 1860.

2.    Lars, f. 27/10 1838, Rott (losar 3).

3.    Tønnes, f. 22/1 1841, Rott (losar 4).

4.    Laurentsa, f. 16/7 1843, Tananger-Meling (huseigar 13).

5.    Rasmus, f. 22/12 1845, Rott (losar 5).

På bruk 4

3. Lars Rasmusson, Rott (Losar 2.2).

Gift 1) 12/4 1866 m. Ane Maria Lars-Kristiansdtr., Rott (1.7.1), d. 8/4 1876.

Gift 2) 26/4 1877 m. Lea Lars-Kristiansdtr., Rott (1.7.).

Born 1.ekteskap:

1.    Berta Regine, f. 20/6 1866, g. 17/10 1884 m. Ingvald Bendiks Bellestsen, landhandlar i Tananger.

2.    Ane Bergitta, f. 26/2 1869, d. 6/11 1871.

3.    Lars Kristian, f. 19/2 1871, d. 20/7 1892, sjømann.

4.    Ane Bergitta, f. 7/5 1873, U.S.A.

2.ekteskap:

5.    Anna Maria, f. 25/11 1881, U.S.A.

6.    Laurits, f. 26/7 1885, U.S.A.

På bruk 4

4. Tønnes Rasmusson, Rott (Losar 2.3).

Gift m. Jørgine Jonsdtr., Tananger-Myklebust (5.1.4). Etter at Tønnes Rasmusson slutta som los, budde han og kona først i Båstad, Haga bruk 3, og til slutt i Tananger.

Born:

1.    Berta Regine, d. 10/2 1867, 1 mnd.

2.    Rasmus, f. 3/5 1868, Rott (1.9).

3.    Jon, f. 11/2 1870, Tananger-Mykle­bust (25.2).

4.    Berta, f. 3/12 1871, Madla, g. 9/10 1897 m. Rasmus Jonasson, Øl­berg (4.2.4).

5.    Torger, f. 6/10 1874, d. 17/3 1896, ugift, sjømann.

6.    Sven, f. 6/5 1876, Haga (3.3).

7.    Teodor Johan, f. 1/10 1880, U.S.A., sei­nare Tananger, g. m. Maria, frå Haugesund.

8.    Malvin, f. 16/11 1883, Rott (7.1).

På bruk 4

5. Rasmus Rasmusson, Rott (Losar 2.5).

Gift m. Helena Torsdtr., Sande (11.1.2), Randaberg, f. 7/8 1838, d. 27/4 1910.

Born:

1.    Rasmus, f. 29/1 1874, d. 15/2 1876.

2.    Tomine, f. 14/11 1875, d. 10/2 1902, Rott, ugift.

3.    Bertel Reginius, f. 17/5 1877, Tananger-Myklebust (Losar 1).

4.    Helmik Racin, f. 22/10 1880, Tananger-Myklebust (Losar 2).

5.    Karl Andreas, f. 15/1 1883, Tananger-Myklebust (Losar 3).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s